Puan Syakurah Binti Zakaria@Abdullah
Timbalan Pengarah
Sektor : SEKTOR PENGURUSAN
Bahagian : BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
Cawangan : PEJABAT TIMBALAN PENGARAH (BPSM)


03-80911522