Encik Nor Aminuddin Bin Nor @ Norani
Ketua Penolong Pengarah
Sektor : SEKTOR PENGURUSAN
Bahagian : BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
Cawangan : SEKSYEN OPERASI & RANGKAIAN


03-80911901