Puan Nurulhuda Binti Ghazali
Penolong Pengarah Audit
Sektor : JAN NEGERI PERLIS
Bahagian : PEJABAT TIMBALAN PENGARAH AUDIT NEGERI
Cawangan : SEKTOR PENGAUDITAN


049770013