Puan Syarifah Azrin Binti Syed Ab Aziz
Timbalan Pengarah Audit Negeri
Sektor : JAN NEGERI PERLIS
Bahagian : PEJABAT TIMBALAN PENGARAH AUDIT NEGERI
Cawangan :


04-9761351