Encik Mohd Hafiz Bin Hashim
Penolong Pengarah
Sektor : JAN NEGERI PERLIS
Bahagian : PEJABAT TIMBALAN PENGARAH AUDIT NEGERI
Cawangan : SEKTOR PENGAUDITAN


04-9761351