Jumlah rekod:
Bil Nama
Gelaran Jawatan
Sektor
Cawangan
Bahagian
Telefon
Emel
111 Puan Sharifah Zarina bte Syed Ahmad
Timbalan Pengarah
Audit Kerajaan Persekutuan
Pelbagai Kementerian/Jabatan III
Bahagian I
03-8889 9037
sh_zarina
112 Cik Suria bte Su'ut
Ketua Penolong Pengarah
Audit Kerajaan Negeri
Sarawak
082-242372
suria
113 Puan Hjh Suriati bte Shariff
Ketua Penolong Pengarah
Audit Kerajaan Persekutuan
Jabatan Perdana Menteri
Bahagian I
03 8872 6143
suriati_sharif
114 Encik Thomas Anak Paul Bilun
Ketua Seksyen Audit
Audit Kerajaan Persekutuan
Kewangan
Bahagian II
04-2622822
thomas
115 Encik Tuan Azhar bin Tuan Hassan
Ketua Penolong Pengarah
Audit Khas Dan Penyelidikan

Bahagian Kajian Khas
03-88899574
tuanazhar
116 Tuan Haji Ungku Mohammad Alhady bin Ungku Mohd Zam
Ketua Penolong Pengarah l
Audit Khas Dan Penyelidikan

Bahagian Penyelidikan Dan Hubungan Luar
03-88899517
ku_hady
117 Encik Wan Muhamad bin Wan Muda
Audit Kerajaan Negeri
Terengganu
09-6309040
wanmohamad
118 Encik William Yapp Thou Kiong
Audit Khas Dan Penyelidikan

Bahagian Kajian Khas

william
119 Puan Yati bt Md Lasa
Timbalan Pengarah
Pengurusan

Jawatan Kumpulan (POOL)
03-8886 6216
yati
120 Encik Zaharuddin bin Zainal Abidin
Pengurusan

Jawatan Kumpulan (POOL)
03-88803340
zaharuddi