Jumlah rekod:
Bil Nama
Gelaran Jawatan
Sektor
Cawangan
Bahagian
Telefon
Emel
111 Encik Mohamad Fauzi bin Mohamad Saruman
Pejabat Ketua Audit Negara

03-8889 9000
mohamadfauzi
112 Encik Mohd Khalid Bin Mohd Ribuan
Audit Kerajaan Persekutuan
Pendidikan
Bahagian I
03-8889 9000
khalid_ribuan
113 Encik Mohd Nazim bin Mat Siam
Pengurusan

Jawatan Kumpulan (POOL)
03-8889 9000
m_nazim
114 Encik Mohd Noar Bin Ibrahim
SEKTOR AUDIT KEWANGAN
PEJABAT PENGARAH AUDIT KEWANGAN BAHAGIAN I
PEJABAT TIMBALAN KETUA AUDIT NEGARA (KEWANGAN)
03-62091023
mohdnoar
115 Encik MOHKTAR BIN ABD GHANI
Ketua Penolong Pengarah ll
Audit Kerajaan Negeri
Terengganu
09-6221040
mohktar
116 Puan Munsini bt. Tugiman
Ketua Penolong Pengarah
SEKTOR AUDIT KEWANGAN
SEKSYEN PENYELARASAN LAPORAN & PENTADBIRAN
PEJABAT TIMBALAN KETUA AUDIT NEGARA (KEWANGAN)
03-88893000
munsini
117 Cik Mustainah bte Alwi
Ketua Penolong Pengarah
JAN NEGERI JOHOR

SEKTOR AUDIT KEWANGAN
+607-2227245
mustainah
118 Puan Nik Mazian bt. Mohammad
Ketua Penolong Pengarah
SEKTOR AUDIT KEWANGAN
PEJABAT PENGARAH AUDIT KEWANGAN BAHAGIAN I
PEJABAT TIMBALAN KETUA AUDIT NEGARA (KEWANGAN)
03-8889 9371/ 03-2691 3211
mazian
119 Puan Noor Azura bte Ahmad
Timbalan Pengarah
SEKTOR AUDIT PRESTASI
CAWANGAN 1
BAHAGIAN SUSULAN AUDIT
03-88921800
azura_ahmad
120 Encik Noor Hishamuddin Shah bin Mohamad Shafiee
Pengarah Audit Negeri
JAN NEGERI PERLIS

PEJABAT PENGARAH AUDIT NEGERI
049770013
sham